rhy.fi
Ajankohtaista

TALVIKOKOUS 2021

Lahdenpohjan Metsästäjät ry:n jäsenet kutsutaan seuran talvikokoukseen, joka pidetään

Eräharjussa perjantaina huhtikuun 09. päivänä 2021 klo 18.00.

Kokouksessa noudatetaan THL:n koronaohjeita. Osallistuvilla on maskipakko.

Kokouksessa käsitellään:

- Seuran sääntöjen määrittelemät asiat


Lahdenpohjan Metsästäjät ry

Johtokunta

ASIALISTA:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa;
 2. todetaan kokouksen laillisuus;
 3. hyväksytään työjärjestys;
 4. esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
 6. toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;
 7. toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
 8. toimitetaan kahden tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisen varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;
 9. vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet, päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta, nimetään tarvittavat jaostot ja niiden vetäjät;
 10. päätetään seuran liittymis-, jäsen- ja talkoomaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta;
 11. vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;
 12. käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi;
 13. valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin;
 14. käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;
 15. hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin enemmistö läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla,
 16. päätetään Riistanhoitoyhdistykselle, Satakunnan piirille ja Suomen Metsäsätäjäliitolle tehtävistä esityksistä;
 17. keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

AVIN TULKINTA KOKOUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ:

Aluehallintovirasto on muuttanut tulkintaansa eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun seurauksena: kokoontumisrajoitukset eivät enää koske yhtiökokouksia ja muita vastaavia kokouksia. Kokouksissa pitää kuitenkin huomioida terveysturvallisuus. Tartuntatautitilanne huomioiden on suositeltavaa, että yhtiökokoukset järjestetään etäyhteydellä. 

Aluehallintovirasto linjaa, että yhtiökokouksiin ja muihin vastaaviin sääntömääräisiin tai lakimääräisiin kokouksiin, joihin lähtökohtaisesti voivat osallistua vain yhteisön jäsenet sekä kutsuttuina eräät muut, ei pääsääntöisesti enää sovelleta yleisötilaisuuksia koskevia kokoontumisrajoituksia. Tämä koskee esimerkiksi asunto-osakeyhtiöitä, osakeyhtiöitä ja osuuskuntia sekä rekisteröityjä yhdistyksiä.

Pääsääntöisesti näitä kokouksia ei enää tulkita yleisötilaisuuksiksi tai yleisölle avoimiksi kokoontumisiksi kokoontumislaissa tarkoitetussa mielessä.

Teams - kutsun ohjeita

- Mikäli osallistut kokoukseen etäyhteyden välityksellä. Kokouspyyntö Teams-ohjelman kautta seurattavaan kokoukseen pitää lähettää sihteerille viimeistään 7.4.2021 

- Kutsun saanut henkilö liittyy kokoukseen saadun linkin kautta ja kokouksen sihteeri hyväksyy osallistujan ja pääset osallistumaan kokoukseen

Liittyminen linkin avulla

Teams-kokoukseen osallistuaksesi tarvitset vain linkin sähköpostistasi.


Liity kokouskutsussa kokoukseen valitsemalla Napsauta tätä, jotta sinut viedään sivulle, jossa voit joko liittyä kokoukseen selaimella verkossa tai ladata työpöytäsovelluksen. Jos sinulla on jo Teams-sovellus, kokous aukeaa automaattisesti.

Jos sinulla ei ole Teams-tiliä ja kokouksen järjestäjä on sallinut sen, saatat voida kirjoittaa nimesi ja liittyä kokoukseen vieraana. Jos sinulla on Teams-tili, valitse Kirjaudu sisään liittyäksesi ja nähdäksesi kokouksen keskustelun ja muuta. Kokouksen järjestäjän asetuksista riippuen siirryt joko suoraan kokoukseen tai aulaan, josta kokouksen osallistujat voivat liittää sinut kokoukseen.

------------------------------------------------------------------------------------


LAHDENPOHJAN METSÄSTÄJÄT RY KESÄKOKOUS 2020 

Kokouksen avaus

Matti Mäkelä avasi kokouksen kello 18.00 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valintavalinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Hakala ja sihteeriksi Ilkka Kivinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Einari Huhtasalo ja Juha Saarinen. Päätettiin, että samat henkilöt toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 8§ mukaan yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yksi viikko ennen kokousta:

 

 • sanomalehti-ilmoituksella seuran alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä tai
 • kirjeellä jäsenen seuralle ilmoittamaan osoitteeseen ja
 • sähköisesti jäsenen seuralle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, tekstiviestitse tai muulla sähköisellä välineellä

 

Kokouksesta on ilmoitettu Uutis-Oiva lehdessä 30.7.2020, lisäksi kokouksesta on ilmoitettu sähköpostitse, Oma Riistan kautta ja WhatsUp ryhmän kautta. Ilmoitus on myös ollut seuran nettisivuilla.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Paikalla oli kokouksessa 24 seuran jäsentä.

 Hyväksyttiin työjärjestykseksi kokouksen asialista.

 Metsästysjärjestelyistä päättäminen kaudelle 1.8.2020 – 31.7.2021

 • Noudatetaan virallisia metsästysaikoja
 • rauhoitusalueita ei ole seuran alueilla
 • metso kokonaan rauhoitettu
 • teeriä 3 / metsästäjä
 • metsäjäniksiä 2/ metsästäjä
 • kauris, ei kiintiötä, kokeillaan vapaata pyyntiä
 • vieraiden osallistuminen peuranmetsästykseen, Yhteisjahtiin vieraskortilla, ei liha osuutta. Kyttäysjahtiin isännän kanssa voi osallistua vieraskortilla 50,-/ päivä ja lisäksi lunastettava mahdollinen saalis hintaan 5,- €/ kg.
 • Hirvieläinten kytisipyynnistä ( kiväärikaliberi aseilla metsästettäessä) AINA ilmoitukset soittamalla Seppo Isohannulle
 • kaatoilmoitukset WhatsUpilla
 • Kaikki kaatoilmoitukset aina OmaRiistan kautta. Tämän kauden alusta riistalinnut, riistanisäkkäät ja rauhoittamattomat eläimet

Uudet jäsenet

 • enemmistö läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla
 • Mikko Nummela hyväksytään kolmen vuodenkoeajalla.

Tiedotusasiat ja saapunut postit

 • Hirvieläinten 2020 vanhaksi menneet/menevät ampumasuoritukset on voimassa (Koronan vuoksi), aikaisemmin vanhenneet on uusittava. Jos ampumakoe on suoritettu 1.1.2017 – 31.7.2018, on suoritus voimassa 31.7.2021 saakka.
 • Elojuhlia ei järjestetä tänä vuonna koronan vuoksi
 • Peurajahti alkaa heti metsästysajan alusta ( RHY)
 • Maalämpö: lupien selvittely kesken maja sijaitsee pohjavesialueen reunalla.
 • Muuta _________________________________________
 • ______________________________________________

 
Keskustellaan muista mahdollisista asioista.

- Talkoot majalla ilmoitetaan myöhemmin

- Nettisivut löytyvät osoitteesta https://www.lahdenpohjanmetsastajat.fi/.

Muutos ehdotuksia ja vinkkejä voi toimitta sihteerin kautta

Pöytäkirja
LAHDENPOHJAN METSÄSTÄJÄT RY 
KESÄKOKOUKSEN 2020 KUTSU

Lahdenpohjan Metsästäjät ry Kokouskutsu Ikaalinen 24.07.2020 

KESÄKOKOUS 2020
Lahdenpohjan Metsästäjät ry:n jäsenet kutsutaan seuran kesäkokoukseen, joka pidetään Eräharjussa sunnuntaina elokuun 09. päivänä 2020 klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään: - Seuran sääntöjen määrittelemät asiat 

Lahdenpohjan Metsästäjät ry
Johtokunta 

ASIALISTA: 

1) Kokouksen avaus 

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
    kaksi äänten laskijaa; 

3) Todetaan kokouksen laillisuus; 

4) Hyväksytään työjärjestys; 

5) Metsästysjärjestelyistä päättäminen 
    - metsästysajat 
    - rajoitukset ja rauhoitusalueet 

6) Hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet 
    - enemmistö läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen 
      kannalla 

7) Tiedotusasiat ja saapunut posti 

8) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan 
    voida tehdä päätöstä. 

9) Kokouksen päättäminen 

KESÄKOKOUKSEN JÄLKEEN ILMOITTATUMINEN HIRVI- JA PEURAPORUKKAAN SEKÄ NIIDEN KOKOUKSET.

Ikaalisten-Jämijärven
RHY:n tapahtumat 2020

Metsästäjäkurssit:

  31.7.–1.8. Riitialan Seudun Erämiesten maja Särkipirtti.   Särkinevantie 301, Ikaalinen
  2.–3.10. Aureenlopen Eränkävijöiden maja Tevapirtti.   Ojalantie 80, Ikaalinen

Molemmat kurssit alkaa ensiksi mainittuna päivänä klo 17. Metsästäjäkurssien vähimmäismäärä viisi osallistujaa. Ilmoittautumiset 7 vrk ennen. Tuomo Kivimäki puh. 040 524 3268,

tuomo.karvanaama@gmail.com

Metsästäjätutkinnot:

1.8 Riitialan Erämiesten maja, Särkinevantie 301, klo 17
7.8. Koirala, Virkakankaantie 180, Ikaalinen klo 18
4.9. Koirala, Virkakankaantie 180, Ikaalinen klo 18
3.10. Tevapirtti, Ojalantie 80, Ikaalinen, klo 17
9.10. Koirala, Virkakankaantie 180, Ikaalinen klo 18
4.12. Koirala, Virkakankaantie 180, Ikaalinen klo 18

Ampumakokeet Vatulan radalla:

Keskiviikkoisin 5.8. ja 12.8. molempina päivinä klo 17–20.
Keskiviikkona 5.8. myös jousikoe klo 18–20.
Lauantaisin 5.9., 12.9., 19.9. ja 26.9. klo 10–12
Lauantaina 26.9. myös jousikoe klo 9–11.

Seurojen harjoitusammunta-ajat hirviradoille varataan Tuomo Kivimäeltä.

• Osallistu ampumakokeeseen vain, jos se on tulevan metsästyskauden takia välttämätöntä.
• Älä osallistu ampumakokeeseen, jos sinulla on koronavirukselle tyypillisiä oireita tai epäilet saaneesi tartunnan.
• Varaa mukaasi tasaraha käteistä (20 €/ suorituskerta) ampumakoemaksua varten.
• Mukana pitää olla tänä vuonna maksettu tosite riistanhoitomaksun suorittamisesta ja ammunnassa käyttämääsi aseeseen hallussapito- tai rinnakkaislupa.

Suomen riistakeskuksen erillisohje ampumakokeista

Koronatilanteen vuoksi metsästyslakia on muutettu siten, että vuonna 2020 vanhentuva ampumakoe on voimassa heinäkuun 2021 loppuun saakka. Tämän ansiosta ampumakokeeseen osallistuminen on kuluvana vuonna välttämätöntä ainoastaan niille metsästäjille, joilla ei ole aiempaa ampumakoetta suoritettuna tai se on suoritettu ennen vuotta 2017. Näin ollen järjestettävät ampumakokeet olisivatkin tarkoitettu ensi sijassa heitä varten. RHY:n mestaruusammunnat, järjestetään Vatulan ampumaradalla su 9.8., klo 12. Ilmoittautuminen päättyy kaikkia lajeja koskien metsästyshaulikkoradalla klo 13. Lajeina Metsästyshaulikko, TRAP ja HIRVI (ammutaan 75 m matkalta). Kaikista lajeista jaetaan henkilökohtaiset mitalit, sekä kaikkien lajien parhaasta yhteistuloksesta kiertopalkinto ”YLEISMESTARI” joka luovutetaan RHY:n vuosikokouksen yhteydessä. Sarjat: Alle 20 v, alle 60 v, yli 60 v, sekä naiset. Ei osanottomaksuja RHY:n jäseniltä. Toivomme runsasta osanottoa.

Hirvenhaukkukoe:

RHY:n hirvenhaukkumestaruuskokeen keskuspaikkana on Kylätalo Toimela. Pukaran Erämiehet järjestää, 29.12., RHY:n jäseniltä ei osanottomaksua. Ilm. 24.12. mennessä, Seppo Mäntysalo, puh. 0400 560 503.

Eräkoira kiertopalkinto:

Kiertopalkinnosta kilpaillaan kaikkien metsästyskoirarotujen kesken, tulokset pisteytetään saavutettujen luokkatulosten-, PM- KV- ja SM-kokeiden ja niiden valintakokeiden tulosten perusteella. Kilpailuaika on 1.1.2020–31.12.2020, tulokset tulee ilmoittaa toiminnanohjaajalle 15.1.2021 mennessä. Palkinto jaetaan RHY:n vuosikokouksen yhteydessä.

Suurpetohavainnot:

Suurpedoista tehtävät havaintoilmoitukset on tärkeitä kannan seurannan kannalta, sekä mahdollisten kaatolupahakemusten onnistumiseksi. Havainnot tulee ilmoittaa viipymättä jollekin seuraavista suurpetoyhdysmiehistä:

Seppo Pentikäinen 0500 208 919     Mikko Leminen 0400 862 764
Ilkka Vähätalo 040 538 2253           Marko Ylirautalahti 044 276 7837
Riku Vallila 040 743 5494                Rami Savisto 050 586 8078
Mika Isohannu 040 775 1597          Tuomo Kivimäki 040 524 3268

Ampumasimulaattori:

SimWayHunt ampumasimulaattoria vuokrataan seurojen- ja myös ulkopuolisten tahojen käyttöön. Tiedustelut ja varaukset Tuomo Kivimäeltä.

Lisätietoja RHY:n tapahtumista:

Toiminnanohjaaja Tuomo Kivimäki, puh. 040 524 3268
• tuomo.karvanaama@gmail.com tai puheenjohtaja Jorma Peltomäki, puh. 0400 516 769
jorma.peltomaki60@gmail.com

Tietoa tapahtumista myös:

www.riista.fi/metsastys/tapahtumahaku Hallitus

Lahdenpohjan Metsästäjät ry Kokouskutsu

TALVIKOKOUS 2020

Lahdenpohjan Metsästäjät ry:n jäsenet kutsutaan seuran talvikokoukseen, joka pidetään Eräharjussa perjantaina helmikuun 21. päivänä 2020 klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään:
- Seuran sääntöjen määrittelemät asiat

Lahdenpohjan Metsästäjät ry
Johtokunta

ASIALISTA:

   1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
       kaksi  äänten laskijaa;

   2) todetaan kokouksen laillisuus;

   3) hyväksytään työjärjestys;

   4) esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien tai
       toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien
       hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

   5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

   6) toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;

   7) toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;

   8) toimitetaan kahden tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja heidän
       henkilökohtaisen varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;

   9) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta
       varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet, päätetään mahdollisen
       riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta, nimetään
       tarvittavat jaostot ja niiden vetäjät;

  10) päätetään seuran liittymis-, jäsen- ja talkoomaksun suuruudesta,
       kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta
       kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja
       kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta;

  11) vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;

  12) käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran
        jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen
        ratkaistavaksi;

  13) valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin;

  14) käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään
        kolme viikkoa ennen talvikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

  15) hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin enemmistö läsnä olevista
        yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla,

  16) päätetään Riistanhoitoyhdistykselle, Satakunnan piirille ja Suomen
        Metsäsätäjäliitolle tehtävistä esityksistä;

  17) keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan
        voida tehdä päätöstä.KESÄKOKOUKSEN 8.8.2019 PÄÄTÖKSIÄ

Metsästysajat:

Noudatetaan virallisia metsästysaikoja, hirven metsästys aloitetaan yhteisluvan sopimuksen mukaan lokakuussa.

Rauhoitusalueita ei ole omalla alueella.

Pyyntirajoitukset:
  
  - Metso on kokonaan rauhoitettu
  - Teeri 3 kpl / metsästäjä
  - Metsäjänis 2 kpl / metsästäjä
  - Kauris 1 kpl / metsästäjä
  - Kaikkien hirvieläinten kyttäyspyynnistä ilmoitukset Seppo Isohannulle
    ( 040-7751534), kun käytetään kiväärikaliberin asetta.

Uudet jäsenet: hyväksyttiin Eero Ylijoki jäseneksi kolmen vuoden koeajalla.

Uudeksi johtokunnan jäseneksi valittiin Mika Hakala.

Metsästyksen yhteydessä syntyvät hylsyt (oikeat, "lasiset ja peltiset") tulee kerätä aina pois. Samoin tulee kerätä kaikki muu syntyvä roska.
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua