rhy.fi
Hyvät metsästystavat

HYVÄT METSÄSTÄJÄTAVAT

1. Kunnioita riistaa ja sen elinympäristöjä

 • Riista ja sen vuosituotto ovat metsästyksen perusta ja lähtökohta. Riista ansaitsee metsästäjän erityisen kunnioituksen ja huolenpidon.
 • Kunnioita eläinten rauhoitusaikoja, älä riko riistan lisääntymisrauhaa.
 • Riistan menestyminen riippuu sen elinympäristöjen tilasta. Hoida ja paranna riistan elinympäristöjä.
 • Hallitse itsesi. Saaliinhimo ei kuulu hyviin metsästystapoihin.
 • Opettele ymmärtämään luonnon ja riistan elinehtojen väliset yhteydet ja sopeuta oma harrastuksesi niihin.

2. Verota riistaa kestävän käytön periaatteella

 • Selvitä itsellesi metsästysalueesi riistatilanne verotussuunnitelmiesi pohjaksi.
 • Selvitä metsästysalueesi saalissuositukset, rauhoitukset, rajoitukset ja noudata niitä tinkimättä.
 • Sovita oma verotuksesi alueen muuhun metsästykseen niin, että riistan kestävä verotus toteutuu.
 • Metsästä valikoiden niin, että tuottavimmat yksilöt säästyvät.
 • Näytä hyvää esimerkkiä erikoiseti nuorille metsästäjille. Anna tietosi muiden metsästäjien käyttöön. Valvo metsästyksen laillisuutta.

3. Älä aiheuta riistalle tarpeetonta kärsimystä

 • Lopeta metsästystilanteessa riistaeläin aina mahdollisimman nopeasti ja tuskattomasti.
 • Suunnittele metsästyksesi niin, ettet tavoittele riistasaalista sille kärsimystä tai stressiä tuottavin keinoin.
 • Noudata elävänä saamasi riistan kohtelussa lakimääräysten lisäksi lajin erityisvaatimuksia.
 • Vaikuta harrastusympäristöösi niin, että myös eläinsuojelulliset seikat tulevat aina huomioiduksi.
 • Metsästä harkiten ja rauhallisesti. Ammu riistalaukaus vain, kun olet mielestäsi varma osumasta. Etsi haavoitettu riistaeläin vaivojasi säästämättä.

4. Käsittele saalis oikein ja käytä se hyödyksi

 • Perusta aina metsästyksesi saaliin hyötykäyttöön tai riistanhoidollisiin tavoitteisiin.
 • Opettele saaliin hyödyksikäytön varmistava kaadon jälkeinen oikea esikäsittely.
 • Kohtele kuollutta saaliseläintä sen arvon mukaisesti. Saaliin heitteillejättäminen on sekä metsästäjän että metsästyksen häpeä.
 • Käytä saaliisi hyödyksi sille parhaiten soveltuvassa käytössä ja mahdollisimman täydellisesti.
 • Kehitä riistaruokakulttuuria. Parhaimmillaan riista on itse kotiruuaksi valmistettuna.

5. Hoida riistaa

 • Tee käytännön riistanhoitoa, levitä riistanhoitotietoutta, kokeile ja kehitä uusia hoitomenetelmiä.
 • Varmista riistanhoitosi onnistuminen toiminnan suunnitelmallisuudella, tavoitteellisuudella ja pitkäjänteisyydellä.
 • Tee osuutesi riistanhoidosta vain toimintamahdollisuuksiesi ja vointisi mukaan, sopeuta toimintasi alueen muihin hoitotarpeisiin.
 • Tee riistanhoitoa myös metsästämällä valikoivasti, säästä tuottavimmat yksilöt.
 • Opettele olemaan aina luonnossa liikkuessasi riistanhoitaja ja luonnon suojelija.

6. Huolehdi metsästäessäsi omasta ja toisten turvallisuudesta

 • Tunne turvallisuusvastuusi. Selvitä itsellesi aseiden ja muiden pyyntivälineiden käytön toiminnan periaatteet, niiden tunteminen ja käyttövirheiden seuraamusten tietäminen lisäävät turvallisuutta.
 • Pidä aseesi, patruunasi ja muut pyyntivälineesi toimintavarmassa kunnossa, säilytä niitä oikein.
 • Suunnittele metsästys niin, ettet aiheuta vaaraa, häiriötä tai estettä muille luonnonkäyttäjille, kotieläimille tai asutukselle.
 • Varmista metsästäessäsi, että turvallisuusseikat tulevat huomioonotetuiksi.
 • Älä vaaranna tai häiritse metsästäessäsi rauhoitettuja eläimiä tai rauhoitusalueita.

7. Hanki metsästyksessä tarvittavat tiedot ja taidot ja kehitä niitä

 • Pidä metsästyksessä tarvittavat tiedot ja taidot ajan tasalla.
 • Osallistu harrastuksen neuvonta- ja koulutustilaisuuksiin.
 • Ole aktiivinen viimeisimmän harrastustietouden hankkimisessa.
 • Pidä ampumataitosi hyvänä mm. osallistumalla järjestettyihin harjoitustilaisuuksiin.
 • Opettele riistan nopea tunnistaminen oikeiden ratkaisujen tekemiseksi.

8. Luo hyvät suhteet maanomistajiin ja toisiin metsästäjiin

 • Muista, että maanomistaja yksin päättää maidensa metsästysoikeuden käytöstä, myös vuokraamisesta ja vuokraehdoista. Ota metsästäessäsi huomioon muiden rauha ja turvallisuus.
 • Sopeuta metsästyksesi kitkattomasti muuhun luonnonkäyttöön, sen estämättä tai häiritsemättä muita käyttäjiä tai käyttötarkoituksia. Pidä luonto siistinä ja puhtaana, älä jätä jälkiä harrastamisestasi.
 • Metsästäjien hyvät keskinäiset suhteet kruunaavat harrastuksen, ahneus metsästystilanteissa pilaa hyvänkin kaveruuden. Tue ja auta toisia harrastustoiminnoissa, toimi niin kuin toivoisit toistenkin toimivan.
 • Ole ylpeä metsästysharrastuksestasi, sillä on ikivanhat rikkaat perinteet ja suuri merkitys koko kansakunnan historiassa ja kehityksessä.
 • Älä salaile harrastustasi, kohtaa metsästäessäsi avoimesti ja yhteistoimintahakuiseti maanomistajat ja muut luonnossa liikkujat.

9. Pyri järjestäytyneen metsästysseuratoiminnan pariin

 • Hakeudu mukaan metsästysseuratoimintaan. Seuratoiminta on nykymetsästyksen perusta. Seuratoiminta avaa parhaiten mahdollisuudet metsästämiseen.
 • Toimintasi tuottaa parhaan tuloksen ohjattuna metsästysseurassa ja sitä kautta saat parhaiten hyvät metsästyskaverit.
 • Muista, että seuratoiminta tarjoaa parhaat mahdollisuudet koulutuksen, neuvonnan ja opastuksen saamiseen metsästysasioissa.
 • Opettele nauttimaan seuratoiminnan tarjoamasta sosiaalisesta kanssakäymisestä toisten metsästäjien kanssa, näin rikastutat monin tavoin omaa metsästysharrastustasi.
 • Toimi jäsenenä aktiivisesti, yhteistyöhakuisesti ja vastuullisesti.

10. Luo ja ylläpidä hyvät suhteet toimialueesi asukkaisiin ja luontoharrastajiin

 • Ota aina metsästäessäsi huomioon alueen asukkaat. Muista, että Sinun ajattelemattomuutesi voi pilata omasi ja metsästysseurasi maanomistajasuhteet.
 • Muista, että Sinun ja seurasi harrastusmahdollisuuksien jatkuminen riippuu suhteistasi alueen maanomistajiin ja muihin luonnonkäyttäjiin.
 • Älä koskaan haittaa tai vaikeuta metsästykselläsi paikallisten asukkaiden viihtyvyyttä, harrastuksia tai elinkeinotoimintaa.
 • Käyttäydy asiallisesti luonnonsuojelua ja suojeluaatteita kohtaan. Parhaan tulokssen saavutat osallistumalla ja vaikuttamalla asenteisiin omalla esimerkilläsi.
 • Levitä vain oikeata ja asiallista tietoa metsästyksestä ja sen perusteista ns. suurelle yleisölle. 11. Pidä hyvä huoli metsästyskoirastasi
 • Kasvata, kouluta ja hoida koiraasi osana perhettäsi.
 • Kohtele koiraasi aina asiallisesti ja kouluta sitä vain rotuominaisuuksiaan vastaavaan käyttöön.
 • Huolehdi tinkimättä koirasi ravinnosta, hoidosta, liikunnasta ja terveydenhoidosta.
 • Pidä koirasi kytkettynä lain ja paikkakunnan erityissäännösten mukaisesti, noudata koirakuria.
 • Älä aseta koirallesi kohtuuttomia suoritusvaatimuksia, se on elävä ja voimakkaasti tunteva olento.

12. Luo myönteisyyttä metsästysharrastusta kohtaan

 • Kerro ihmissuhdeymäristössäsi oikein asiatiedoin ja myönteisesti harrastuksestasi.
 • Rakenna oman toimintasi esimerkillä myönteistä kuvaa metsästyksestä.
 • Levitä vain kerskailematonta, totuudenmukaista ja asiallista tietoa metsästyksestä.
 • Anna aloitteellisesti nuorille mahdollisuus tutustua kauttasi metsästysharrastukseen.
 • Riistan kestävän käytön verotus on metsästyksen hyväksyttävyyden tärkeimpiä perusteita.
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua